Julen står för dörren

10.12.2021

Julen står för dörren och med det slutet för höstterminen 2021. Terminen har skakats av ett osäkert samhälle med COVID hotande runt hörnen, men vi har med tydliga restriktioner och handsprit kunnat bedriva verksamheten. 

Vad väntar nästa termin? Ett årsmöte kommer att hållas i vanlig ordning under våren, på vilket sätt detta kommer att ske får utvecklingen av pandemin bestämma. Där finns möjlighet att göra sin röst hörd som medlem och ge förslag eller ta upp andra saker som DU anser är viktiga. 

Planen är också att styrelsen och föreningen kommer att jobba mer med reklam och försöka nå ut till fler potentiella medlemmar. Hur detta arbete kommer att se ut innefattar bl.a. mer inlägg på sociala medier och nya posters m.m. 

Antal träningsdagar i veckan är också något som är uppe till diskussion och kommer att fortsätta drivas under juluppehållet. Mer information kommer.

Något som vi också önskar är att få till mer gästträningar med andra föreningar och utbyte av instruktörer. Kanske tar vi en roadtrip eller kanske kommer en annan instruktör till oss. En tomte viskade i mitt öra att någon form av kickoff läger är under utveckling. Men återigen får pandemin tyvärr styra oss.

Med detta sagt så vill vi i styrelsen önska riktigt god jul och tacka så mycket för detta året. Vi hoppas att ni alla kan fira jul med glatt sinne och att ni väljer att komma tillbaka för en ny termin vecka 2 2022!

 (Ps. Vi vill också passa på att be om ursäkt om ni upplevt att lokalen varit kall. Det är tyvärr ett återkommande problem med elementet och en dialog förs kontinuerligt med vår hyres värd ds).