Qi Gong

Qi Gong

Det finns ingen enskild person, som kan ta åt sig äran av att ha utvecklat Qi gong. Vi vet dock att medicinskt medvetande har en lång historia i Kina.


De första övningarna som kan liknas vid dagens Qi gong kan vi skönja några hundra år innan vår tideräkning. Dessa övningar baserades på rörelser som var inspirerade av olika djur.

Dagens Qi Gong görs i syfte att stärka denne och hjälpa han/hon att nå en bättre hälsa.

Ta reda på mer om Fem Elementens Qi Gong och besök oss på Kungsgatan 40.